complex number

complex number
kompleksinis skaičius statusas T sritis informatika apibrėžtis Skaičius, išreiškiamas tokia forma: a + bi, kur a ir b yra realieji skaičiai, o i yra šaknis iš -1 ir vadinama menamąja dalimi. Kompleksiniai skaičiai gali būti pavaizduojami taškais dvimatėje plokštumoje, kuri yra vadinama kompleksine plokštuma. Skaičius a yra atidedamas išilgai gulsčiosios ašies, o skaičius b – išilgai stačiosios. atitikmenys: angl. complex number ryšiai: dar žiūrėkrealusis skaičius

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Complex number — Complex Com plex (k[o^]m pl[e^]ks), a. [L. complexus, p. p. of complecti to entwine around, comprise; com + plectere to twist, akin to plicare to fold. See {Plait}, n.] 1. Composed of two or more parts; composite; not simple; as, a complex being; …   The Collaborative International Dictionary of English

  • complex number — n. any number expressed as a + bi, where a and b are real numbers and i is the imaginary unit, √P1: if b is zero it is a real number, but if b is not zero it is an imaginary number …   English World dictionary

  • complex number — ► NOUN Mathematics ▪ a number containing both a real and an imaginary part …   English terms dictionary

  • Complex number — A complex number can be visually represented as a pair of numbers forming a vector on a diagram called an Argand diagram, representing the complex plane. Re is the real axis, Im is the imaginary axis, and i is the square root of –1. A complex… …   Wikipedia

  • complex number — noun (mathematics) a number of the form a+bi where a and b are real numbers and i is the square root of 1 (Freq. 3) • Syn: ↑complex quantity, ↑imaginary number, ↑imaginary • Topics: ↑mathematics, ↑math, ↑ …   Useful english dictionary

  • complex number — a mathematical expression (a + bi) in which a and b are real numbers and i2 = 1. [1825 35] * * * Any number consisting of both real numbers and imaginary numbers. It has the form a + bi, where a and b are real numbers and i = 1; a is called the… …   Universalium

  • complex number — number which is a combination of real and imaginary numbers, non concrete numbers (Mathematics) …   English contemporary dictionary

  • complex number — noun Date: 1856 a number of the form a + b √ 1 where a and b are real numbers …   New Collegiate Dictionary

  • complex number — noun A number of the form a + bi, where a and b are real numbers and i = minus;1 …   Wiktionary

  • complex number — See number …   Philosophy dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”